Welkom op de website van het Nijmeegs Byzantijns Koor

Het Byzantijns Koor (NBK) werd opgericht op 1 september 1972. Het koor verzorgt elke maand de Goddelijke Liturgie in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen en zingt op uitnodiging elders in het land een Slavisch-Byzantijnse liturgieviering of Slavische gezangen bij een Rooms-Katholieke, protestantse of oecumenische viering.

Slavisch-Byzantijnse liturgische traditie

De stem: het mooiste instrument, er wordt meerstemmig en zonder begeleiding gezongen.

Eerstvolgende liturgie/concert

In de agenda zijn de liturgische vieringen en de concerten opgenomen. Graag verwelkomen wij u.

Svetlana van Wielink Dirigent

Vanaf 2011 is Svetlana van Wielink verbonden aan het Nijmeegs Byzantijns Koor.

Agenda

Helaas hebben we alle uitvoeringen in 2020 moeten annuleren door de Corona-maatregelen.
Voor de actuele stand van zaken:

 

Nieuws

In Memoriam Marianne Bos

In de laatste week van juli hebben wij afscheid moeten nemen van Marianne Bos.

Zij was kosteres in de Jozefparochie, de latere Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein waar het Nijmeegs Byzantijns Koor sinds 2001 de maandelijkse Byzantijnse Liturgie viert.

Lees verder...

De preek van pater Thomas Pott

Broeders en zusters, waar u ook bent en mijn stem hoort: ja, Christus is waarlijk verrezen!

Dit jaar worden we uitgenodigd om ons te oefenen in een andere manier van om te gaan met het Woord, ons toe te leggen op een andere vorm van samenzijn, een andere manier van vieren, communiceren en deelhebben.

Lees verder...

PASEN

Het einde van de Stille Week, die in het centrum staat van de christelijke geloofsbeleving en liturgie.
Het Nijmeegs Byzantijns Koor richt zich op de toekomst en wenst ieder het goede en het mooie van onze samenwerking!

Lees verder...

Contactformulier

Contactgegevens

Nijmeegs Byzantijns Koor

Frans Halsstraat 20
6566 WZ Millingen aan de Rijn

Nederland

Contactgegevens Bestuur