Contactgegevens

Voorzitter Hans Smulders

06-11759132
voorzitter@nijmeegsbyzantijnskoor.nl

Secretaris Kyra Falkenhagen

06-55597614
secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl

Evenementencommissie Paul van Dijk

06-30658330

 
     

Rekeningnummer   NL15 INGB 0003 8788 77   ten name van Nijmeegs Byzantijns Koor