Doneren

Als u het Nijmeegs Byzantijns Koor financieel wil ondersteunen, dan is dat zeer welkom. U kunt ons steunen door het overmaken van een eenmalige bijdrage. We zijn blij met elke gift, ook een kleine. U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15 INGB 0003 8788 77 ten name van het Nijmeegs Byzantijns Koor. (Gaarne o.v.v. e-mailadres of telefoonnummer)

Draagt u het NBK een warm hart toe en wilt u dat tot uitdrukking brengen met jaarlijkse financiële steun, word dan donateur van het koor. Donateurs steunen ons door jaarlijks minimaal € 50,- te doneren. Uw donateurschap geldt voor één jaar, dat wil zeggen vanaf de datum van donatie tot en met dezelfde datum van het opvolgende jaar. Dit bedrag is inclusief 1 entreekaart en drankje na afloop van een concert. 

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris per e-mail: secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl of telefonisch: 06 – 55597614.