In Memoriam Marianne Bos

In de laatste week van juli hebben wij afscheid moeten nemen van Marianne Bos.

Zij was kosteres in de Jozefparochie, de latere Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein waar het Nijmeegs Byzantijns Koor sinds 2001 de maandelijkse Byzantijnse Liturgie viert.                                                                        

Na het overlijden van onze voorganger Rudolf van Dijk (2014) werd zij ook ‘onze’ kosteres en plaatsvervangend lector en raakte zij met hart en ziel betrokken bij de Byzantijnse vieringen.

De zorg voor, met name, de vele kaarsjes bij de ikonostase, die zij uit eigen zak betaalde en het onderhoud van de kaarshoudertjes was het werk dat zij aan niemand anders toevertrouwde.

Wij wisten al een aantal maanden dat Marianne ziek was. Zij is 83 jaar geworden.

Graag zou het Nijmeegs Byzantijns Koor, op haar verzoek, tijdens haar uitvaartdienst hebben willen zingen; vanwege ‘Corona’ was dit niet mogelijk….. als oud-verpleegkundige zou zij daar zeker begrip voor hebben gehad!

Rust zacht, Marianne en dank je wel!

                               “Vjetsjnaja pamjatj —Eeuwige gedachtenis “

Nijmegen, 23 juli 2020