Het koor

Het Byzantijns Koor (NBK) werd door een aantal leden opgericht op 1 september 1972. Het duurde nog tot 20 december 2016 voordat het toenmalige bestuur bij de notaris de statuten liet vastleggen.

Het NBK is één van de drie Byzantijnse koren in Nederland die de Katholieke Vereniging voor Oecumene ‘Athanasius en Willibrord’ ondersteunen bij de verzorging van liturgische vieringen volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus vanuit de katholieke kerkgemeenschap in Nederland en daarbuiten.Het NBK is een liturgisch koor. Dat wil zeggen dat een stijlvolle verzorging van de liturgische gezangen voorop staat, niet het geven van een muzikale uitvoering.

Het koor verzorgt elke maand de Goddelijke Liturgie in de Titus Brandsma Gedachteniskerk en zingt op uitnodiging elders in het land een Slavisch-Byzantijnse liturgieviering of Slavische gezangen bij een Rooms-Katholieke, protestantse of oecumenische viering.

50 Jaar

In 2022 bestaat het Nijmeegs Byzantijns Koor 50 jaar. We vieren dat met een plechtige Liturgie. Er bestaan ook plannen voor een reis naar het Benedictijns klooster van Chevetogne .

“Het klooster van Chevetogne is gelegen in een heuvellandschap aan de rand van de Belgische Ardennen, halfweg Brussel en Luxemburg. Het is een internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van de christenen. Sinds haar ontstaan heeft de openheid naar de grote Oosterse en Westerse tradities van liturgisch gebed deze gemeenschap gekenmerkt. Als plaats van gebed wil de gemeenschap zich terzelfdertijd laven aan de liturgieën van het Westen en van het orthodoxe Oosten. Haar streven is zo diep mogelijk door te dringen in de christelijke ziel van Oost en West ondanks confessionele verschillen.”

Viering

Sommigen vragen zich af of het Nijmeegs Byzantijns Koor (NBK) een (Russisch-) Orthodox koor is. Het is goed om te benadrukken dat wij dat uitdrukkelijk niet zijn. Het NBK is een Katholiek koor. Wel is grote eerbied en respect voor de Orthodoxie en haar liturgieën het wezen en bestaansrecht van de Byzantijnse koren in Nederland, waaronder het NBK. De Byzantijnse liturgie is voor velen het bekendst van de vieringen en gezangen die men wel eens zag in de Russisch of Grieks-orthodoxe kerk. En inderdaad, daar heeft de liturgie ook haar oorsprong. Echter, de Byzantijnse liturgie is ook één een van de zes liturgievormen die in de Katholieke Kerk worden gebruikt, naast de Latijnse (die we in het Westen het beste kennen), Antiocheense, Chaldeeuwse, Armeense en Alexandrijnse liturgieën. Gelovigen die aan een Goddelijke Liturgie deelnemen waar het NBK de gezangen verzorgt, kunnen dus ook, zo zij dat wensen, deelnemen aan de communie.