Ledenwerving

Het Nijmeegs Byzantijnskoor zingt meerstemmig a capella. Op dit moment bestaat het koor uit 36 zingende leden als volgt verdeeld over de stemgroepen: 12 sopranen, 10 alten, 6 tenoren en 8 bassen.
Het koor repeteert wekelijks op maandagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen.

Als u kennis wilt maken met het koor bent u van harte welkom bij een repetitie. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter: voorzitter@nijmeegsbyzantijnskoor.nl of 06 – 117 59 132, wij zorgen dan dat er voor u partituren beschikbaar zijn.
Om het natuurlijk verloop op te vangen zoeken wij doorlopend nieuwe leden voor alle stemgroepen, meer in het bijzonder bassen en tenoren.

Wij verwachten van nieuwe leden dat zij over voldoende tijd beschikken om de repetities te bezoeken, thuis te oefenen en deel te nemen aan liturgieën en concerten.
Naast een goede stem is enige kennis van het muziekschrift gewenst en koorervaring is een pre. De gezangen die wij zingen kunnen thuis geoefend worden, met behulp van Capella een gratis muziek reader die op uw computer wordt geïnstalleerd.

Nieuwe leden zijn aspirant lid totdat de dirigent in een stemtest de stemgroep heeft vastgesteld en besloten is of u al mee kunt zingen in diensten en concerten.

Het lidmaatschap van het koor kost € 19,- per maand. Zingen is massage voor de ziel en opent je hart! Wij vragen enthousiasme en betrokkenheid alsmede motivatie om te oefenen.