PASEN

Het einde van de Stille Week, die in het
centrum staat van de christelijke
geloofsbeleving en liturgie.
Het Nijmeegs Byzantijns Koor richt zich op
de toekomst en wenst ieder het goede en
het mooie van onze samenwerking!