Vriend van het koor worden?

Doneren
Mocht u het Nijmeegs Byzantijns koor financieel willen ondersteunen, dan is dat zeer welkom. U kunt ons steunen door het overmaken van een eenmalige bijdrage of door het periodiek overmaken van een vast bedrag.

We zijn blij met elke gift, ook een kleine of eenmalige. U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0003 8788 77 t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor.

U kunt zich ook aanmelden als “Vriend van het Nijmeegs Byzantijns Koor”. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat per e-mail: secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl
of telefonisch: 06 – 518 31 977.

 

ANBI-beschikking aangevraagd
Het Nijmeegs Byzantijns Koor heeft een aanvraag ingediend om erkend te worden als algemeen nut beogende instelling.
Met de (culturele) ANBI-status worden schenkingen aan het NBK aftrekbaar van de belasting.